Sytuacje takie jak fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, zwolnienia czy zmiana sposobu organizacji pracy oznaczają ważne zmiany dla organizacji i jej interesariuszy: pracowników, klientów, kontrahentów, czy udziałowców. Zmiany te zazwyczaj są niezbędne i mają na celu długofalowy rozwój instytucji. Ale często napotykają na opór, ponieważ dotknięte przez nie grupy obawiają się lub nie potrafią przewidzieć ich konsekwencji. Ich protesty i niezadowolenie mogą znacznie utrudnić wprowadzanie zmian i zniweczyć wynikające z nich korzyści.

W takich sytuacjach nieocenione jest umiejętne zarządzanie zmianą, w czym bardzo ważną rolę ogrywają działania komunikacyjne. Nasza agencja skutecznie przeprowadziła przez okres zmian kilku Klientów, w tym z branż FMCG, wydawniczej i energetycznej.

W zarządzaniu zmianą pomagamy naszym Klientom opracować strategię komunikacyjną, a także przygotowujemy instrukcje komunikacyjne dla menedżerów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o zmianach. Plan komunikacji zmiany może zawierać schemat i harmonogram komunikacyjny, szablony listów czy dokumenty typu „Pytania i odpowiedzi”. Doradzamy też naszym Klientom w doborze najlepszych narzędzi komunikacji, takich jak zebrania, spotkania i rozmowy indywidualne, infolinia, mailingi czy „skrzynki pytań”. Prowadzimy też szkolenia dla menedżerów z komunikacji zmiany.

W metodologii zarządzania zmianą kierujemy się najlepszymi praktykami wypracowanymi przez Burson-Masteller.