Kryzys wizerunkowy to sytuacja, która może przydarzyć się każdej organizacji. Wypadki, nadużycia, naruszanie praw pracowniczych, zasad etycznych, zasad ochrony środowiska, wprowadzenie na rynek niedostatecznie przetestowanych lub szkodliwych produktów – to tylko niektóre przykłady sytuacji, które mogą łatwo zagrozić reputacji i przerodzić się w poważny kryzys. Dzisiaj zaś, w erze mediów społecznościowych i błyskawicznego przepływu informacji, kryzysy zdarzają się częściej i mają gwałtowniejszy przebieg.

Komunikacja kryzysowa to jedna z kluczowych kompetencji zespołu Solski Communications. Z naszych umiejętności i doświadczenia korzystało w minionych latach wielu naszych klientów, zarówno tych, z którymi pracujemy na stałe, jak i tych, którzy na co dzień sami prowadzą działania komunikacyjne, ale w sytuacji kryzysowej potrzebowali profesjonalnego wsparcia. Niektórzy podpisali z nami umowy na „gotowość” – gdyby zdarzyła się sytuacja kryzysowa, mają zapewnione nasze natychmiastowe wsparcie.

Nasze doświadczenie obejmuje działania kryzysowe związane z kwestiami polityki międzynarodowej i gospodarki, m.in. dla Rządu RP, sprawami pracowniczymi, kwestiami ekologicznymi, wypadkami i katastrofami, wycofaniem wadliwych produktów, agresywnymi działaniami konkurencji.

W Solski Communications wierzymy, że umiejętne zarządzanie kryzysem pozwala nie tylko uniknąć strat wizerunkowych, ale także wykorzystać zainteresowanie firmą do pokazania jej od dobrej strony. Niektórzy z naszych obecnych klientów poznali nas przy okazji sytuacji kryzysowej, a po jej opanowaniu decydowali się na współpracę także w innych obszarach komunikacji.

Każdemu Klientowi doradzamy, żeby był przygotowany na ewentualny kryzys. Pomagamy opracować scenariusze kryzysowe, a także sposoby zarządzania i prowadzenia komunikacji, w tym procedury, instrukcje i materiały komunikacyjne. Organizujemy szkolenia z komunikacji kryzysowej, obejmujące symulacje rozmaitych kryzysów.

Gdy kryzys wizerunkowy stanie się już faktem, pomagamy naszym Klientom opracować strategię komunikacji, zarządzać sprawnym przepływem informacji i przejmujemy rolę biura prasowego kontaktującego się z mediami. Wspieramy też naszych Klientów w reagowaniu na głosy w mediach społecznościowych, poprzez m.in. przygotowanie instrukcji komunikacyjnych i szablonów gotowych odpowiedzi dla content designerów.

Jak wiadomo, profilaktyka jest lepsza niż leczenie, a najlepszy sposób zarządzania sytuacją kryzysową to taki, który pozwala zapobiec jego wystąpieniu. Dlatego zajmujemy się też dziedziną nazywaną issue management, która pozwala zidentyfikować elementy działalności Klienta najbardziej podatne na kryzys i opracować najlepsze sposoby reagowania na takie hipotetyczne sytuacje.

Stale też poszerzamy nasze kompetencje w zakresie komunikacji kryzysowej i issue management, przede wszystkim poprzez uczestnictwo w Klubie Kryzysowym Burson-Marsteller EMEA i jego regularnych seminariach, ale także poprzez uczestnictwo w europejskich i regionalnych projektach antykryzysowych realizowanych przez naszą sieć.