Media, te tradycyjne i te nowe, nie bez przyczyny nazywane są czwartą władzą, gdyż swoimi przekazami kształtują opinię publiczną. Dlatego partnerska współpraca z mediami jest zasadniczym elementem skutecznej komunikacji zewnętrznej dla firm, instytucji i organizacji.

Jedną z kluczowych kompetencji Solski Communications jest umiejętne budowanie relacji z dziennikarzami, opartych na zrozumieniu specyfiki ich zawodu, wzajemnym szacunku i partnerskiej współpracy. O ocenie wywiązywania się przez nas z tego zadania najlepiej świadczy fakt, że korzystają z nich prawie wszyscy klienci Solski Communications, niektórzy – od początku istnienia naszej Agencji.

W naszych działaniach staramy się zawsze rozumieć i uwzględniać specyfikę zawodu dziennikarza, zainteresowania poszczególnych dziennikarzy, rytm, w jakim pracują. Skrojone na miarę, przykuwające uwagę informacje prasowe, interesujące spotkania w formie konferencji, briefingów prasowych, debat czy „okrągłych stołów” – wszystkie te formy kontaktu służą budowaniu i utrzymywaniu relacji z przedstawicielami mediów.

Aby dostosować nasze działania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, już na początku współpracy opracowujemy raporty i analizy ich obecności w mediach. Stają się one następnie podstawą proponowanej przez nas strategii działań mediowych.

Na tym początkowym etapie prowadzimy także szkolenia mediowe, podczas których wspólnie z klientem wypracowujemy zasady postępowania z mediami i kultury medialnej, które pozwalają klientom w profesjonalny i wiarygodny sposób prezentować się za pośrednictwem mediów.

Następnie staramy się konsekwentnie realizować obraną strategię mediową, dopasowując zakres działań i narzędzia do indywidualnych potrzeb klienta. Jest to cała gama aktywności, od podstawowych narzędzi takich jak opracowanie i dystrybucja informacji prasowych, poprzez aranżowanie wypowiedzi i wywiadów, po pełnienie roli biura prasowego. Czasami, na prośbę klientów, podejmujemy się także roli rzecznika prasowego firmy.

Działania mediowe Solski Communications są prowadzone przede wszystkim w Polsce, we wszystkich regionach kraju. Na życzenie kilku polskich klientów, prowadzimy je także w innych krajach, przy pomocy tamtejszych oddziałów lub agencji afiliowanych Burson-Marsteller. W niektórych wypadkach dla firm międzynarodowych jesteśmy „hubem” regionalnym, koordynującym działania komunikacyjne w Europie Środkowowschodniej.