Utrzymywanie relacji ze sferą publiczną jest niezbędne dla organizacji odgrywających istotną rolę w życiu gospodarczym.

Nie zajmujemy się profesjonalnym lobbingiem, zwłaszcza w sferze legislacyjnej – lecz oferujemy klientom doradztwo i wsparcie w ich kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi, w tym z instytucjami państwowymi i samorządami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi interesariuszami.

W adresowanych do nich działaniach zawsze postępujemy transparentnie, z góry informując w czyim imieniu występujemy. W stosunku do klientów przestrzegamy zasad uczciwości i poufności. Kierujemy się Kodeksem Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Public Affairs EPACA, którego jednym ze współzałożycieli jest Burson-Marsteller.

Mamy wiedzę i doświadczenie w kwestiach prawnych oraz prowadzonych polityk publicznych. Nasze kompetencje obejmują zarówno działania prowadzone dla naszych klientów polskich i zagranicznych w Polsce, jak i – głownie dla klientów polskich – na szczeblu unijnym, przy wsparciu Biura Burson-Marsteller w Brukseli. W innych krajach odpowiednie wsparcie zapewniają biura i agencje afiliowane Burson-Marsteller.