Ochrona zdrowia każdego człowieka, postrzegana również jako działania systemowe, to jedno z najważniejszych zadań XXI wieku. Dlatego Solski Communications oferuje klientom bogaty pakiet działań edukacyjnych i komunikacyjnych, w tym:

  • Opracowanie i wprowadzenie w życie strategii komunikacyjnych adresowanych do odpowiednich grup społecznych i interesariuszy
  • Opracowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych adresowanych do poszczególnych grup ryzyka i całego społeczeństwa dotyczących profilaktyki chorób cywilizacyjnych, we współpracy ze środowiskami ekspertów i stowarzyszeniami pacjentów
  • Doradztwo i realizacja działań z obszaru CSR
  • Opracowanie i realizowanie kampanii komunikacji wspierających produkty OTC

Nasze doświadczenie w tym obszarze obejmuje m.in. kilkuletnie kampanie profilaktyki i edukacji związanej ze szczepieniami przeciwko grypie, pneumokokom i chorobom tropikalnym, kampanie profilaktyki i leczenia chorób tarczycy, kampanie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak POChP, kampanie edukacji w zakresie higieny i właściwej pielęgnacji jamy ustnej, a także działania komunikacyjne wspierające suplementy diety.