Rola biznesu oraz oczekiwania interesariuszy wobec firm ewoluowały przez lata. Obecnie, aby osiągnąć sukces, firmy nie tylko powinny oferować dobrej jakości produkty, technologie czy usługi, ale także działać zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami. Szerokie grono interesariuszy, od konsumentów, przez pracowników, po inwestorów i decydentów, oczekuje od organizacji biznesowych postaw odpowiedzialnych wobec społeczeństwa i środowiska.

Specjaliści Solski Communications potrafią rozpoznawać potrzeby i możliwości stojące przed firmami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracując blisko z klientami, proponujemy im strategie CSR i pomagamy przekuć je w konkretne projekty i kampanie społeczne. Wspieramy ich w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi kluczowymi partnerami, z którymi wspólnie mogą realizować zadania zrównoważonego rozwoju.

Wspieramy organizacje także w komunikacji działań CSR, w tym w mediach, tradycyjnych i społecznościowych. W realizacji tych zadań pomagają nam zbudowane na przestrzeni ostatnich lat relacje z kluczowymi dziennikarzami specjalizującymi się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz z najważniejszymi organizacjami skupiającymi się na rozwijaniu i promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w Polsce.