Warsztat kryzysowy jest przeznaczony dla członków zarządów i kadry zarządzającej firm, członków zespołów kryzysowych oraz urzędników państwowych różnych szczebli.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i przygotowanie uczestników do komunikacji za pośrednictwem mediów profesjonalnych – prasy, radia, telewizji i portali internetowych – oraz społecznościowych w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Uczestnicy lepiej poznają rolę i sposób funkcjonowania mediów w sytuacjach trudnych oraz uczą się, jak je skutecznie wykorzystywać do obrony swojego wizerunku oraz propagowania swojego przekazu.

Zajęcia mają charakter warsztatowy z dużą ilością ćwiczeń dotyczących przede wszystkim zasad komunikacji kryzysowej i przygotowywania przekazu dla mediów w sytuacjach trudnych. Szczegółowy program jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb osób szkolonych.

Typowy czas trwania wynosi ok. 4-8 h zegarowych w zależności od potrzeb osób szkolonych.