Symulacja sytuacji kryzysowej to szkolenie warsztatowe, którego celem jest praktyczne opanowanie zasad komunikacji kryzysowej oraz przetestowanie poprawności działania komórki kryzysowej w organizacji. Szczegółowy program szkolenia jest indywidualnie opracowywany pod kątem konkretnego klienta. Typowe szkolenie jest oparte na symulowanych artykułach „prasowych” i wpisach w serwisach społecznościowych, które wskazują na zaistnienie sytuacji godzącej w wizerunek klienta. Zadaniem osób szkolonych jest sformowanie zespołu kryzysowego oraz podjęcie działań mających na celu opanowanie sytuacji kryzysowej przy równoczesnym ograniczeniu szkód wizerunkowych, zgodnie z jego procedurami kryzysowymi. Praca zespołu kryzysowego jest obserwowana przez obserwatora na miejscu. Przykładowe zadania zespołu kryzysowego obejmują:

  • Analizę sytuacji i monitorowanie jej zmian podczas symulacji,
  • Przygotowanie tzw. holding statement i aktualizacja go w miarę rozwoju sytuacji,
  • Przygotowanie listy interesariuszy,
  • Przygotowanie przekazu dla poszczególnych grup interesariuszy i zaplanowanie działań do nich kierowanych,
  • Właściwe wykorzystanie zasobów agencji PR,
  • Odpowiadanie na pytania dziennikarzy zgłaszających się po informacje lub komentarz firmy,
  • Reagowanie na wpisy i komentarze w mediach społecznościowych,

Doświadczony konsultant na bieżąco obserwuje pracę zespołu kryzysowego, elementy procesu grupowego, poprawność metodologiczną działań, ich zgodność z procedurami kryzysowymi firmy, priorytetyzowanie zadań, kontrolę czasu, rejestrację czynności itp. Po zakończeniu symulacji przeprowadzany jest debriefing obejmujący podsumowanie pracy zespołu kryzysowego, sposobu i jakości komunikacji z dziennikarzami i innymi interesariuszami, jakości udzielanych im informacji i innych materiałów, poprawności komunikacji w mediach społecznościowych.

Typowa symulacja trwa ok. 5 h – w tym wprowadzenie do szkolenia, trzy godziny symulacji oraz debriefing.