Zapewnimy Ci wsparcie komunikacyjne TERAZ i przygotujemy Cię do działań w nowej rzeczywistości!

Pandemia koronawirusa wywiera bezpośredni wpływ na ludzi, społeczeństwa i organizacje na całym świecie. Konsekwencje obecnej sytuacji różnią się w zależności od rynku, sektora czy przedsiębiorstwa, stale pojawiają się też nowe niewiadome. Prawdopodobnie Twoja firma także doświadczy skutków obecnego kryzysu.

Dlatego ważne jest, aby już teraz znać odpowiedzi na kilka ważnych pytań:

Czy jesteś gotów na komunikację w zupełnie nowej rzeczywistości?

Czy masz świadomość oczekiwań swoich pracowników?

Czy wiesz, jak odbudować relacje swojej firmy z klientami i otoczeniem biznesowym?

Na co dzień pomagamy naszym klientom odpowiadać na te pytania. Pomagamy zarządzać trudną sytuacją, z którą się teraz mierzą, oraz przewidywać wyzwania, które wkrótce się pojawią; pomagamy im też planować dalsze działania. Wspieramy ich, bo na nadchodzące jutro trzeba się dobrze przygotować. Świat bowiem wyjdzie z obecnego kryzysu – lecz żyć będziemy w innej, nowej rzeczywistości. Ludzie będą myśleć, czuć i zachowywać się inaczej. Przedsiębiorstwa przejdą do trybu naprawczego, który będzie wymagał odbudowy oraz w wielu przypadkach istotnej transformacji biznesowej. Szerokie spojrzenie, kreatywność i strategiczne podejście do komunikacji będą miały zasadnicze znaczenie, aby mobilizować ludzi. Właśnie w tych obszarach jesteśmy ekspertami!

Co można zrobić już teraz, by jak najlepiej przygotować się na nową rzeczywistość?

  • Przeprowadzić wewnętrzny audyt: określić mocne i słabe strony własnej firmy, możliwości utrzymania przychodów, perspektywy na przyszłość (to pewnie masz już za sobą);
  • Sformować zespół zarządzania kryzysowego (niekoniecznie musi być to „zwyczajny” zarząd firmy, bo też sytuacja nie jest zwyczajna) i opracować procedury komunikacji kryzysowej, zarówno w ramach zarządu, jak i z pracownikami oraz otoczeniem;
  • Przygotować mapę interesariuszy – pracowników, współpracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, samorządów lokalnych, sąsiadów, regulatorów, mediów, followersów w mediach społecznościowych itd.;
  • Zaplanować działania i przygotować wykaz koniecznych czynności, by niczego nie pominąć. Czy wszyscy wiedzą, co mają robić?
  • Zadbać o komfort pracowników poprzez wykorzystanie wewnętrznych kanałów komunikacji. Pamiętaj, że pracownicy liczą na przełożonych.
  • Przygotować spójny przekaz, dostosowany do potrzeb różnych grup, zarysować sposób, w jaki realizacja planów Twojej firmy wpłynie na interesariuszy i poszczególne grupy odbiorców marki;
  • Rozważyć różne scenariusze rozwoju zdarzeń w dynamicznie zmieniającej się sytuacji, zastanowić się, co i w jaki sposób Twoja firma będzie chciała przekazać w razie ich realizacji – i przygotować się na to;
  • Zastanowić się, czy i w jakich obszarach potrzebujesz wsparcia z zewnątrz. Jakie dodatkowe kompetencje mogą być potrzebne?

Agencja Solski Communications zajmuje się komunikacją w sytuacjach kryzysowych i trudnych od ponad dziesięciu lat. Wiemy, że każda sytuacja kryzysowa jest inna – a bieżąca jest szczególna, bo dotyka całej gospodarki. Ale wiemy też, że wszystkie sytuacje kryzysowe mają wiele elementów wspólnych, a szczęście sprzyja przygotowanym!

Skontaktuj się z nami już dziś. Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie.