Indywidualne warsztaty mediowe przeznaczone są dla członków zarządów firm oraz wyższych urzędników państwowych. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji i przygotowanie uczestnika do komunikacji za pośrednictwem mediów profesjonalnych – czyli prasy, radia, telewizji i portali internetowych – i społecznościowych, zrozumienie potrzeb dziennikarzy, nabranie umiejętności postępowania z dziennikarzami, wykrywanie prób manipulacji i obrona przed nimi. Uczestnicy poznają sposób funkcjonowania i specyfikę mediów, mechanizmy rządzące ich zachowaniem, specyfikę współpracy z mediami, uczą się też, jak skutecznie wykorzystywać media do propagowania swojego przekazu.

Zajęcia mają charakter warsztatowy z dużą ilością ćwiczeń – w tym typowo trzy ćwiczenia z wykorzystaniem kamery. Szczegółowy program jest każdorazowo dostosowywany do specyficznych potrzeb osoby szkolonej.

Zajęcia przeznaczone są dla jednego szkolonego, z ewentualnym udziałem osoby wspierającej – np. specjalisty ds. komunikacji. Typowy czas trwania wynosi ok. 4 h zegarowych.