Grupowe warsztaty mediowe przeznaczone są dla członków zarządów i kadry zarządzającej firm oraz kadry kierowniczej i urzędników państwowych różnych szczebli. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji i przygotowanie uczestnika do komunikacji za pośrednictwem mediów profesjonalnych – czyli prasy, radia, telewizji i portali internetowych – i społecznościowych, zrozumienie potrzeb dziennikarzy, nabranie umiejętności postępowania z dziennikarzami, wykrywanie prób manipulacji i obrona przed nimi. Uczestnicy poznają sposób funkcjonowania i specyfikę mediów, mechanizmy rządzące ich zachowaniem, specyfikę współpracy z mediami, uczą się też, jak skutecznie wykorzystywać media do propagowania swojego przekazu. Uczestnicy lepiej poznają sposób funkcjonowania i specyfikę mediów, mechanizmy rządzące ich zachowaniem, specyfikę współpracy z mediami, uczą się też, jak skutecznie wykorzystywać media do propagowania swojego przekazu.

Zajęcia mają charakter warsztatowy z dużą ilością ćwiczeń – w tym typowo trzy ćwiczenia z wykorzystaniem kamery dla każdego szkolonego. Szczegółowy program jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb osób szkolonych.

Zajęcia przeznaczone są dla grupy do sześciu osób. Typowy czas trwania wynosi ok. 8 h zegarowych.