„Przewodnik Po Social Media w Polsce” jest efektem prac Grupy Roboczej Social Media działającej w strukturach IAB Polska, którego członkiem jest Solski Communications. Opracowanie stanowi próbę systematyzowania wiedzy na temat mediów społecznościowych oraz ich użytkowników w Polsce. Nakreśla także szerokie spektrum możliwości komunikacyjnych, które platformy i aplikacje Social Media oferują markom.

Publikacja, polecana każdemu, kto chciałby lepiej poruszać się w świecie mediów społecznościowych i prowadzić za ich pośrednictwem bardziej efektywną komunikację, została podzielona na trzy części:

  • sekcję opisującą najbardziej znaczące z perspektywy autorów publikacji kanały społecznościowe do prowadzenia komunikacji marek w Polsce, takie jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat i TikTok,
  • część dotyczącą konsumpcji mediów społecznościowych przez poszczególne pokolenia polskich użytkowników oraz wnioski z całego opracowania, przekładające się na kompleksowy obraz Social Media w Polsce,
  • zestaw dobrych praktyk w budowaniu komunikacji online za pośrednictwem społeczności.

Autorem opracowania jest zespół ekspertów z agencji marketingowych, PR-owych, mediowych, contentowych, kreatywnych oraz przedstawiciele wydawców. Z ramienia Solski Communications współautorami opracowania są Adam Kaliszewski, Senior Manager, Head of Digital Practice oraz Barbara Lipińska, Manager, Digital Practice.

Pełne opracowanie w formie cyfrowej można pobrać bezpłatnie na stronie IAB: http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/przewodnik-po-social-media-w-polsce/

Raport IAB nt. Mediów Społecznościowych w Polsce