Ryszard Solski, prezes i CEO agencji Solski CommunicationsNie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że rok 2018 utrwalił trendy, które zarysowały się w poprzednich dwóch latach: coraz większa rola mediów społecznościowych, wzrost znaczenia influencerów, content marketingu, a także – co nas cieszy – public affairs. Po stronie pasywów – niestety nadal uprawiany jest w Polsce „czarny PR”, lobbing pod postacią dziennikarstwa czy fake news.

Pełna treść wypowiedzi jest dostępna na stronach PRoto.