KRÓLESTWO - pokaz filmu i debataW ramach międzynarodowego projektu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej zorganizowaliśmy debatę ekspercką „Człowiek i natura – wyzwania koegzystencji” połączoną z przedpremierowym pokazem filmu przyrodniczego „Królestwo” – wyprodukowanego przez twórców kultowych filmów przyrodniczych „Makrokosmos” i „Mikrokosmos”. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania tematem ochrony bioróżnorodności wśród osób młodych i społecznie zaangażowanych, a także wśród mediów niespecjalistycznych.

Debata i projekcja przyciągnęły największą publiczność spośród wszystkich krajów biorących udział w projekcie – 290 osób ze ściśle określonej grupy docelowej – i dwukrotnie większą od oczekiwań klienta. Nasze działania wygenerowały także dwukrotnie więcej publikacji zawierających kluczowy przekaz twórców filmu, niż analogiczne wydarzenia w innych krajach.

Do debaty poprzedzającej pokaz filmu zostali zaproszeni eksperci z dziedziny różnorodności biologicznej, ekologii i ochrony środowiska: Maciej Fuszara – biolog z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jacek Bożek – założyciel i prezesa Klubu Gaja, Darek Sepioło – podróżnik i filmowiec kanału Discovery oraz gość specjalny, Humberto Delgado Rosa, Dyrektor Wydziału ds. Kapitału Naturalnego Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

Agencja odpowiadała za kompleksowe zorganizowanie eventu, pozyskanie ekspertów i patronów mediowych, media relations oraz działania w mediach społecznościowych – w tym za założenie i prowadzenie strony projektu na Facebooku oraz rejestrację uczestników przy użyciu specjalnie do tego celu utworzonego systemu rejestracji. Projekt był realizowany w Polsce, a także we Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i na Słowacji przez lokalne biura Burson-Marsteller lub agencje afiliowane.