Nasza wizja

Nasza wizja to budowa firmy, która wspiera swoich klientów w dążeniu do osiągnięcia pożądanych wyników biznesowych i relacji społecznych, czyniąc to w sposób profesjonalny i etyczny, a także zapewnia swoim pracownikom przyjazne środowisko pracy, możliwości rozwoju zawodowego i korzystne warunki płacowe.

Nasze wartości

Wszyscy pracownicy Solski Communications w swoim działaniu przestrzegają obowiązujących praw oraz kierują się zasadami Karty Sztokholmskiej ICCO i Kodeksu WPP. Kierując się szacunkiem dla różnorodności czerpiemy z bogactwa różnego sposobu myślenia i kreatywności wszystkich członków naszego zespołu oraz promujemy włączanie społeczne w biznesie i życiu społecznym.