Dane kontaktowe

Solski Communications Sp. z o.o.

pl. Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Tel: (022) 24 28 600
Faks: (022) 24 28 601
Email: office@solskipr.pl

 

KRS 0000301876
NIP 525-242-25-94
REGON 141361800
Sąd rejestrowy:
Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 71.500 zł

Mapa dojazdu