Grupa Robocza Social Media, działająca w strukturach IAB Polska, przygotowała publikację pt. „Formy angażowania użytkowników w social media”. W poradniku eksperci skupili się na czterech formach aktywności w mediach społecznościowych: konkursach, loteriach, challenge’ach i channel points.

Materiał zawiera podsumowanie form angażowania użytkowników w mediach społecznościowych oraz regulacji prawnych, w tym odnoszących się do kwestii podatkowych, sposobu nagradzania czy wyłaniania zwycięzców, a także wytycznych opisanych w regulaminach poszczególnych platform. Publikacja została wzbogacona o wypowiedzi ekspertów mających doświadczenie w prowadzeniu konkursów, loterii, wyzwań (challenge) oraz gratyfikacji za aktywności dla subskrybentów (channel points).

Za rozdział poświęcony platformie LinkedIn odpowiedzialny był Adam Kaliszewski, Senior Manager, Head of Digital Practice w Solski Communications, natomiast treści dotyczące Twittera przygotowała Basia Lipińska, Manager w Solski Communications.

Publikację „Formy angażowania użytkowników w social media” można pobrać bezpłatnie ze strony: https://www.iab.org.pl/aktualnosci/formy-angazowania-uzytkownikow-w-social-media-nowa-publikacja-grupy-roboczej-social-media-iab-polska/