Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej odpowiada za politykę UE w dziedzinie środowiska. Proponuje i wdraża strategie polityczne, które gwarantują wysoki poziom ochrony środowiska i służą utrzymaniu jakości życia obywateli UE na dotychczasowym poziomie.

wiadomości

więcej

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej: działania

więcej

Przedpremierowy pokaz filmu „Królestwo” oraz debata „Człowiek i natura – wyzwania koegzystencji”

czytaj