Agencja Solski Communications dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tym samym firma zobowiązała się do aktywnego promowania oraz wspierania równego traktowania pracowników w miejscu pracy i środowisku biznesowym.

Logo Karty RóżnorodnościKarta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa kierowana do organizacji, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw. Sygnatariuszami zostają podmioty, które zgadzają się z jej zapisami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, prowadzenia działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w te działania. W Polsce inicjatywę, która skupia już prawie 200 sygnatariuszy, koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W dzisiejszych czasach firmy, bez względu na wielkość czy profil działalności, muszą uwzględniać w swoich działaniach takie kwestie jak zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, czy szacunek dla różnorodności. Od prawie 10 lat staramy się właśnie w ten sposób rozwijać naszą działalność, zatem dołączenie do grona sygnatariuszy Karty jest dla nas logicznym krokiem. Potwierdza on zobowiązanie do prowadzenia uczciwej i otwartej komunikacji wewnętrznej i pełnego poszanowania różnorodności w naszym zespole – mówi Ryszard Solski, prezes Solski Communications.

Witamy Solski Communications jako pierwszą agencję public relations w gronie sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności. To naszym zdaniem bardzo dobry sygnał, że organizacje zajmujące się promocją i komunikacją zaczynają dostrzegać potrzebę otwarcia się na różnorodność, nie tylko w ramach realizowanych projektów, ale w ramach polityki pracy. Dopiero różnorodne, włączające i pozwalające na wyrażanie swoich pomysłów i poglądów środowisko pracy może tworzyć produkty/usługi skierowane do zróżnicowanego i szerokiego grona odbiorców, a przy okazji upowszechniać różnorodność w przekazach promocyjnych organizacji i co za tym idzie w powszechnej świadomości – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Różnorodność w Solski Communications

Szacunek dla różnorodności jest jedną z kluczowych wartości Solski Communications. Od samego początku istnienia w firmie pracują przedstawiciele różnych pokoleń, kobiety i mężczyźni, osoby o różnym pochodzeniu, statusie rodzinnym, wyznaniowym, zainteresowaniach i stylu życia. Szanując te różnice, agencja czerpie z bogactwa różnego sposobu myślenia i kreatywności wszystkich członków zespołu, by rozwijać firmę, twórczo wspierać klientów, a równocześnie przyczyniać się do rozwoju zawodowego i osobistego wszystkich pracowników.

Pielęgnowaniu różnorodności w Solski Communications służą takie rozwiązania organizacyjne jak elastyczne form zatrudnienia czy home office – możliwość pracy z domu, jeśli wymaga tego sytuacja osobista. Studentom firma oferuje programy stażowe umożliwiające im zdobycie niezbędnych doświadczeń, a po zakończeniu studiów – stałe zatrudnienie. Procedury rekrutacyjne są włączające i przyjazne dla wszystkich grup społecznych. Firma nie toleruje postaw dyskryminacyjnych. Zachęca pracowników do otwartej komunikacji, zgłaszania wszelkich uwag i pytań drogą służbową lub anonimowo, za pośrednictwem dostępnej dla wszystkich skrzynki kontaktowej czyli tzw. Idea Box. Odpowiedzi na złożone tam wnioski i pytania są udzielane na kwartalnych zebraniach całego zespołu.

Zasada różnorodności jest nie tylko stosowana wewnątrz firmy, ale także przejawia się w jej działaniach zewnętrznych – od lat wspiera pro bono, także w postaci wolontariatu, Stowarzyszenie Bardziej Kochani skupiające rodziny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Solski Communications promuje także i wspiera działania prospołeczne swoich klientów, takie jak Kongres Różnorodności.

* * *

Firma Solski Communications (www.solskipr.pl) powstała w kwietniu 2008 r. jako Solski PR, później Solski BM. Główne obszary jej kompetencji to komunikacja korporacyjna i marki, w tym opracowywanie strategii, zarządzanie kryzysowe, relacje z mediami, digital communications i public affairs. Firma zatrudnia 34 konsultantów, oferując usługi na terytorium Polski, a za pośrednictwem Burson-Marsteller – praktycznie na całym świecie. Solski Communications jest wśród pięciu największych firm PR w Polsce i w 2016 r. otrzymała Diament Forbesa za zbudowanie wartości firmy.

Burson-Marsteller, założony w 1953 r., jest wiodącą światową firmą public relations i komunikacji. Firma zapewnia klientom podejście strategiczne oraz realizację programów działania w pełnym zakresie usług public relations, public affairs, zarządzania wizerunkowego i kryzysowego, reklamy
i strategii cyfrowych. Doskonale funkcjonująca sieć światowa firmy obejmuje 73 własne biura oraz
85 afiliowanych, które łącznie działają w 110 krajach na sześciu kontynentach. Burson-Marsteller jest częścią Young & Rubicam Group, spółki zależnej WPP (NASDAQ: WPPGY), wiodącej ogólnoświatowej sieci usług komunikacyjnych. Dodatkowe informacje są dostępne na bm.com.

wiadomości

więcej

raporty

więcej

działania

więcej

10 grudnia 2018

Solski Communications nagrodzony przez Raytheon Company

czytaj

04 grudnia 2018

Instagram jest najszybciej rozwijającą się siecią społecznościową wśród światowych przywódców

czytaj

03 grudnia 2018

Solski Communications 3. agencją PR w rankingu WBJ

czytaj

19 listopada 2018

Solski Communications wyróżniona w kolejnym rankingu Forbesa

czytaj

13 listopada 2018

Solski Communications dla Pragmatists

czytaj

01 grudnia 2017

ONZ, UNICEF i Światowe Forum Ekonomiczne najpopularniejszymi ...

Nowe badanie firmy Burson-Marsteller z cyklu Twiplomacy wskazuje, że organizacje międzynarodowe w coraz większym stopniu wykorzystują media społecznościowe do budowania relacji z otoczeniem. Dwa najwyższe miejsca na podium zajęły...
czytaj

12 kwietnia 2017

Premier Indii Narendra Modi obejmuje pozycję lidera ...

Wyniki badania Burson-Marsteller wskazują, że 73 głowy państw, 38 szefów rządów i 28 ministrów spraw zagranicznych ma osobiste profile na Instagramie. Nowy Jork, 12 kwietnia 2017 – Premier Indii...
czytaj

21 lutego 2017

Premier Indii, Narendra Modi najpopularniejszym na świecie ...

NOWY JORK, 21 lutego 2017 – Premier Indii, Narendra Modi, jest najpopularniejszym światowym przywódcą na Facebooku – jego profil obserwuje 40 milionów osób. Prezydent USA Donald Trump zajął drugie...
czytaj

Wielki powrót SMYKA na Kruczą 50

czytaj

Kampania edukacyjna marki Colgate
„Polsko, uśmiechaj się”

czytaj

Mastercard z blogerami na trzech kontynentach

czytaj