Agencja Solski Communications dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tym samym firma zobowiązała się do aktywnego promowania oraz wspierania równego traktowania pracowników w miejscu pracy i środowisku biznesowym.

Logo Karty RóżnorodnościKarta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa kierowana do organizacji, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw. Sygnatariuszami zostają podmioty, które zgadzają się z jej zapisami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, prowadzenia działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w te działania. W Polsce inicjatywę, która skupia już prawie 200 sygnatariuszy, koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W dzisiejszych czasach firmy, bez względu na wielkość czy profil działalności, muszą uwzględniać w swoich działaniach takie kwestie jak zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, czy szacunek dla różnorodności. Od prawie 10 lat staramy się właśnie w ten sposób rozwijać naszą działalność, zatem dołączenie do grona sygnatariuszy Karty jest dla nas logicznym krokiem. Potwierdza on zobowiązanie do prowadzenia uczciwej i otwartej komunikacji wewnętrznej i pełnego poszanowania różnorodności w naszym zespole – mówi Ryszard Solski, prezes Solski Communications.

Witamy Solski Communications jako pierwszą agencję public relations w gronie sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności. To naszym zdaniem bardzo dobry sygnał, że organizacje zajmujące się promocją i komunikacją zaczynają dostrzegać potrzebę otwarcia się na różnorodność, nie tylko w ramach realizowanych projektów, ale w ramach polityki pracy. Dopiero różnorodne, włączające i pozwalające na wyrażanie swoich pomysłów i poglądów środowisko pracy może tworzyć produkty/usługi skierowane do zróżnicowanego i szerokiego grona odbiorców, a przy okazji upowszechniać różnorodność w przekazach promocyjnych organizacji i co za tym idzie w powszechnej świadomości – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Różnorodność w Solski Communications

Szacunek dla różnorodności jest jedną z kluczowych wartości Solski Communications. Od samego początku istnienia w firmie pracują przedstawiciele różnych pokoleń, kobiety i mężczyźni, osoby o różnym pochodzeniu, statusie rodzinnym, wyznaniowym, zainteresowaniach i stylu życia. Szanując te różnice, agencja czerpie z bogactwa różnego sposobu myślenia i kreatywności wszystkich członków zespołu, by rozwijać firmę, twórczo wspierać klientów, a równocześnie przyczyniać się do rozwoju zawodowego i osobistego wszystkich pracowników.

Pielęgnowaniu różnorodności w Solski Communications służą takie rozwiązania organizacyjne jak elastyczne form zatrudnienia czy home office – możliwość pracy z domu, jeśli wymaga tego sytuacja osobista. Studentom firma oferuje programy stażowe umożliwiające im zdobycie niezbędnych doświadczeń, a po zakończeniu studiów – stałe zatrudnienie. Procedury rekrutacyjne są włączające i przyjazne dla wszystkich grup społecznych. Firma nie toleruje postaw dyskryminacyjnych. Zachęca pracowników do otwartej komunikacji, zgłaszania wszelkich uwag i pytań drogą służbową lub anonimowo, za pośrednictwem dostępnej dla wszystkich skrzynki kontaktowej czyli tzw. Idea Box. Odpowiedzi na złożone tam wnioski i pytania są udzielane na kwartalnych zebraniach całego zespołu.

Zasada różnorodności jest nie tylko stosowana wewnątrz firmy, ale także przejawia się w jej działaniach zewnętrznych – od lat wspiera pro bono, także w postaci wolontariatu, Stowarzyszenie Bardziej Kochani skupiające rodziny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Solski Communications promuje także i wspiera działania prospołeczne swoich klientów, takie jak Kongres Różnorodności.

* * *

Firma Solski Communications (www.solskipr.pl) powstała w kwietniu 2008 r. jako Solski PR, później Solski BM. Główne obszary jej kompetencji to komunikacja korporacyjna i marki, w tym opracowywanie strategii, zarządzanie kryzysowe, relacje z mediami, digital communications i public affairs. Firma zatrudnia 34 konsultantów, oferując usługi na terytorium Polski, a za pośrednictwem Burson-Marsteller – praktycznie na całym świecie. Solski Communications jest wśród pięciu największych firm PR w Polsce i w 2016 r. otrzymała Diament Forbesa za zbudowanie wartości firmy.

Burson-Marsteller, założony w 1953 r., jest wiodącą światową firmą public relations i komunikacji. Firma zapewnia klientom podejście strategiczne oraz realizację programów działania w pełnym zakresie usług public relations, public affairs, zarządzania wizerunkowego i kryzysowego, reklamy
i strategii cyfrowych. Doskonale funkcjonująca sieć światowa firmy obejmuje 73 własne biura oraz
85 afiliowanych, które łącznie działają w 110 krajach na sześciu kontynentach. Burson-Marsteller jest częścią Young & Rubicam Group, spółki zależnej WPP (NASDAQ: WPPGY), wiodącej ogólnoświatowej sieci usług komunikacyjnych. Dodatkowe informacje są dostępne na bm.com.

wiadomości

więcej

raporty

więcej

działania

więcej

04 grudnia 2017

Ryszard Solski pierwszą Gwiazdą PR w Polsce

czytaj

22 listopada 2017

Solski Communications obsługuje konkurs CSR Masters

czytaj

10 listopada 2017

Solski Communications ponownie z najlepszą dynamiką wzrostu działań PR

czytaj

27 czerwca 2017

Solski Communications czwartą agencją PR w Polsce

czytaj

23 maja 2017

Solski Communications w gronie 5 najlepszych agencji w regionie CEE

czytaj

01 grudnia 2017

ONZ, UNICEF i Światowe Forum Ekonomiczne najpopularniejszymi ...

Nowe badanie firmy Burson-Marsteller z cyklu Twiplomacy wskazuje, że organizacje międzynarodowe w coraz większym stopniu wykorzystują media społecznościowe do budowania relacji z otoczeniem. Dwa najwyższe miejsca na podium zajęły...
czytaj

12 kwietnia 2017

Premier Indii Narendra Modi obejmuje pozycję lidera ...

Wyniki badania Burson-Marsteller wskazują, że 73 głowy państw, 38 szefów rządów i 28 ministrów spraw zagranicznych ma osobiste profile na Instagramie. Nowy Jork, 12 kwietnia 2017 – Premier Indii...
czytaj

21 lutego 2017

Premier Indii, Narendra Modi najpopularniejszym na świecie ...

NOWY JORK, 21 lutego 2017 – Premier Indii, Narendra Modi, jest najpopularniejszym światowym przywódcą na Facebooku – jego profil obserwuje 40 milionów osób. Prezydent USA Donald Trump zajął drugie...
czytaj

IV Kongres Różnorodności

czytaj

Spotkanie prasowe Bosch OptiMUM – Twoja PrzeWAGA w kuchni

czytaj

Otwarcie centrum przeładunkowego UPS w Mysłowicach

czytaj